Measures in favour of Ukrainian students

UnitelmaSapienza offers Ukrainian citizens free registration to two basic Italian courses for foreigners (levels A1 and A2 of the CEFR, Common European Framework of Reference for the knowledge of languages).
For students of Ukrainian nationality present in Italy and seeking asylum or subsidiary protection due to the current state of war, free enrollment in University Degree Programs and Masters is provided.
In addition, for students of Ukrainian nationality, there is a facility for the payment of university fees for the University’s Degree Programs and Masters.
For information, please contact: internationalstudents@unitelmasapienza.it

The list of courses offered in English is available here.

The list of individual courses is available here.

ITALIAN COURSE A1-A2
Italian A1 and A2 courses: to enrol in the courses fill in the following form.

Registration will take place through a simplified channel to ensure quick and easy access, instructions will be provided on the registration procedures in Ukrainian. The courses will be delivered through the University e-learning platform, where all the information relating to teaching in Ukrainian will be entered.

A cultural mediator of Ukrainian nationality will also be available for learners who will communicate with the participants for any need relating to the courses.

 

UnitelmaSapienza пропонує українським громадянам безкоштовну реєстрацію на два базові курси італійської мови для іноземців (рівні A1 та A2 QCER, Загальноєвропейські компетенції щодо знання мов).
Для студентів української національності, які перебувають в Італії і шукають притулку чи додаткового захисту у зв’язку з воєнним станом, передбачено безкоштовне зарахування на навчання за програмами вищої освіти та магістратури.
Крім того, для студентів української національності передбачено пільгу в сплаті університетських зборів за програмами навчання та магістратури університету.
За інформацією звертайтеся за адресою internationalstudents@unitelmasapienza.it

Список курсів, які пропонуються англійською мовою тут

Список окремих доступних курсів тут

Курси італійської мови А1 та А2: щоб записатися на курси, заповніть наступну форму.

Реєстрація відбуватиметься за спрощеним каналом для забезпечення швидкого та легкого доступу, інструкції щодо процедури реєстрації будуть надані українською мовою. Курси проводитимуться через платформу електронного навчання університету, куди буде внесена вся інформація щодо викладання українською мовою.
Для слухачів також буде доступний культурний посередник української національності, який спілкуватиметься з учасниками за будь-яких потреб, пов’язаних із курсами.

Плакат

UnitelmaSapienza. A centenary history at the service of your future.

Contact Us
UnitelmaSocial
UnitelmaApp